Aandachtspunten bedrijfsovername

aandachtspunten bedrijfsoverdrachtBij bedrijfsovername zijn er een groot aantal aandachtspunten. Dat zijn in hoofdzaak bedrijfskundige, fiscale en juridische aspecten. Die verdienen in iedere fase van de bedrijfsoverdracht uw aandacht. Wanneer u deze in beeld hebt, houdt u grip op een vlotte en zorgeloze bedrijfsoverdracht.

Bedrijfskundige aspecten

De bedrijfskundige aspecten zijn vooral de bedrijfseconomische kenmerken van uw bedrijf. :Op de eerste plaats zijn dat de rentabiliteit en de vermogenspositie van uw onderneming. Wat is het geïnvesteerd vermogen? Hoeveel kasstromen genereert de onderneming? Hoe is de onderneming gefinancierd?

Boek Bedrijfsoverdracht
Meer weten? Lees dan ook het boek
Mijn Bedrijf Verkopen

Daarnaast tellen ook de zachte ondernemingskenmerken, zoals organisatie, personeel, marktpositie, flexibiliteit, imago en track-record. Die zijn bepalend voor de interne en externe risico’s, zoals waargenomen door een aspirant koper van uw bedrijf. Wanneer het risicoprofiel als laag tot gematigd wordt gezien, zullen kopers van uw bedrijf eerder geneigd zijn een hogere prijs voor uw onderneming te betalen.

Fiscale aspecten

Bij bedrijfsoverdracht krijgt u vrijwel zeker te maken met een groot aantal fiscale regels. Die leiden soms tot een acute belasting claim. Het gaat dan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, overdrachtsbelasting, erfbelasting of schenkbelasting.

De fiscale gevolgen zijn sterk afhankelijk van de situatie. Fiscale claims zijn ook afhankelijk wat er verkocht wordt. Verkoopt u uw activiteiten uit de eenmanszaak? Draagt u uw aandeel in een vennootschap onder firma (VOF) over aan mede firmanten? Verkoopt u de activa vanuit uw BV? Of juist de aandelen in uw BV.

Wanneer u tijdig werk maakt van bedrijfsoverdracht kunt u zich in een gunstige uitgangspositie manoeuvreren. Door tijdig maatregelen te nemen kunt u belastingheffing voorkomen of uitstellen.

Juridische aspecten

Bij bedrijfsoverdracht speelt een diversiteit aan juridische aspecten. Aan het begin van het bedrijfsovername proces staat u met aspirant-kopers juridisch op ‘nul’. Gaandeweg ontwikkelt zich echter een complexe rechtsverhouding. Die leidt tot de eigendomsoverdracht van activa of aandelen. Daarna zijn er vaak nog ook verboden, inspanningsverplichtingen, aansprakelijkheden, garantiestellingen en vrijwaringen. Kortom, juridisch gezien gaan de zaken voor u behoorlijk veranderen.

Door de juiste aandacht aan de juridische aspecten worden uw belangen optimaal beschermd. Dat geldt voor alle fasen van de bedrijfsoverdracht. Maar ook in de jaren na de bedrijfsovername.

©BBO&F