Een bedrijf verkopen zonder stress

bedrijf verkopen zonder stressVeel ondernemers wensen een vlekkeloze bedrijfsoverdracht c.q. bedrijfsovername. Het is een complexe klus om de bijbehorende voorwaarden te bepalen. Het overnameproces blijkt namelijk vaak erg moeizaam te verlopen.

Niet vanwege het gemis aan mentale kennis over plannen, regelingen, etc. Maar vanwege ‘onzichtbare’ elementen die een rol spelen. Vaak blijven verkopers en kopers na de bedrijfsoverdracht met een ongelukkig gevoel achter.

Bij familiebedrijven spelen nog extra factoren een rol, bijvoorbeeld bedrijfsbelang versus familiebelang. Het hart volgt daarbij soms niet meer wat het hoofd bedacht had. Vooral als het om vragen gaat als:

  • Wat vinden de kinderen er van?
  • Kan ik mijn kindje wel loslaten?
  • Kan ik er mijn pensioen wel mee betalen?

Het is vrij nieuw in onze cultuur om ánders met emoties om te gaan en ze niet onder het vloerkleed te stoppen. Wil men echter niet struikelen over de bulten in het vloerkleed dan is er andere aandacht nodig voor de aanwezige emoties. Vaak is het lastig om dit binnen de familie of de overnamepartners bespreekbaar te maken.

Oorzaken stress bij bedrijfsoverdracht

Emoties spelen bij overnames een grote rol, dus laten we daar eens wat langer bij stil staan. Emotie is energie in beweging wordt wel gezegd. Energie is iets wat we niet zien, alleen de uiterlijke gevolgen ervan. Vergelijk het met elektriciteit. Je ziet het niet, u betaalt ervoor en het heeft wel grote gevolgen als je het verkeert inzet.

Neem nu een autoaccu. Wie van u weet hoe de startkabels aangesloten moeten worden? Als je de aansluiting op de polen ongemerkt omdraait heb je meer schade dan positieve resultaten.

Zo werkt het ook met emoties. Als je het verkeerde gedrag op het verkeerde moment hanteert, slaat de vlam in de pan.

Dat is ook waarom veel mensen niets van emoties moeten hebben, ze willen er niet mee bezig zijn, omdat ze niet kunnen voorspellen wat er wanneer gaat gebeuren. En tegelijkertijd heeft het onbewust een grote invloed op de resultaten bij een overname. Het lijkt een soort struisvogelgedrag. Dieren die hun kop in het zand steken.

Emoties bij bedrijfsovername ontstaan uit gevoelens

Het is van wezenlijk belang om die twee begrippen: gevoel en emotie, goed uit elkaar te houden.

  • Gevoelens zijn innerlijke psychische processen, die kunnen we niet tegengaan.
  • Emoties zijn de gemoedsbewegingen die vanuit die psychische processen ontstaan.

Die kunnen we wel onderdrukken of vervangen door plaatsvervangende emoties.

Iemand die boos is kan gaan zwijgen, maar ook gaan lachen.

Net zoals mensen die iets vervelends meemaken soms gaan lachen van de spanning.

Aanpak bedrijf verkopen zonder stress

De bij overname behorende verschijnselen worden tot nu toe vaak op mentaal niveau benaderd en aangepakt. Maar de verstoring in de verbinding tussen mensen of met uzelf speelt vooral op emotioneel niveau. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om

  • bedrijfsopvolgers introduceren
  • conflict over veranderingen in arbeidsrelaties
  • terugtreding oprichter / ondernemer
  • familieperikelen
  • persoonsgerichte problematiek.

Het herkennen en erkennen van de invloed van emotie en stress tijdens het proces van overname geeft u de mogelijkheid om andere keuzes te maken. De aanpak daarvan geeft u vervolgens het beste in handen van gespecialiseerde deskundigen. Emotiemanagement en conflicthantering blijken namelijk keer op keer – net als Business Valuation – specialismen die niet iedereen beheerst.

Eelco van der Waleelco van der wal, De Familieregisseur© is gespecialiseerd in de ondersteuning van familiebedrijven en andere bedrijven op het gebied van emotiehantering en conflictbeheersing (coaching, mediation, therapie). Voor vragen: bel FamilieZaken op telefoonnummer 06 41 51 61 71

Auteur: Peter Schuitmaker

Peter Schuitmaker is specialistisch adviseur voor bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername, bedrijfsopvolging en bedrijfsfinanciering