Strategische bedrijfsovername

strategische bedrijfsovernameOndernemers zijn steeds op zoek naar de versteviging van hun positie in de markt. Dit kan door te investeren in nieuwe producten. Of door marktontwikkeling: het versterken van de concurrentpositie, het ontginnen van nieuwe afzetgebieden, het opzetten van een exportkanaal, het aanstellen van distributeurs en agenten etc. Die bedrijfsstrategie is het model van de autonome groei.

Een alternatief is de groei door een strategische bedrijfsovername. De bedrijfsoverdracht van een andere onderneming die ‘op een of andere manier’ waarde toevoegt aan de eigen bedrijfsactiviteiten. Mits goed voorbereid en uitgevoerd is dat vaak een betere manier om groei te realiseren. Door de strategische bedrijfsovername wordt snel en effectief een groter marktaandeel verkregen. Het kan gaan om een directe concurrent. Maar ook een bedrijf die producten en diensten levert die aansluiten bij het eigen aanbod.

Groei is bedrijfsmatig soms een noodzaak. Kleinschaligheid levert onvoldoende rentabiliteit van het bedrijf. Alleen voldoende schaalgrootte van bedrijfsactiviteiten is op termijn de basis voor continuïteit van de onderneming. Dat kan alleen door voldoende ‘economies of scale’.

Bedrijfsstrategie

Een strategische bedrijfsovername start met het vaststellen van de bedrijfsstrategie. Waar wil ik met de onderneming naar toe? In welke markten wil ik groeien? En met welke producten wil ik daar actief zijn? Welke concurrenten zijn daar al actief? Welke trends volgen die? Wat zijn belangrijke marktontwikkelingen? En dan natuurlijk: welke kandidaten voor een bedrijfsovername passen in dat strategische bedrijfsplan.

Strategische bedrijfsovername

Een strategische bedrijfsovername kan ook door het overnemen van een onderneming in een geheel andere branche. Hoe verder of de bedrijfsactiviteiten afstaan van de eigen corebusiness, des te groter de mogelijke rentabiliteit van de bedrijfsovername. Maar anderzijds ook: des te meer bedrijfseconomisch risico van een dergelijke investering.

Synergieeffecten bedrijfsprocessen

De basis voor een strategische bedrijfsovername zijn de synergieeffecten. Deze zijn afhankelijk van de mate van integratie. Dus: wordt de overgenomen onderneming als zelfstandige entiteit voortgezet? Of worden de bedrijfsprocessen geïntegreerd? Kernvraag is: wat zijn de mogelijkheden en samenhangende risico’s hierbij?

Integratie door bedrijfsoverdracht

Belangrijk is dus ook te kijken naar de bedrijfsprocessen van de target voor bedrijfsoverdracht. Maar ook de zachtere bedrijfsmatige aspecten zoals waarden, normen en bedrijfscultuur. Veel strategische bedrijfsovernames leveren een sneller en beter resultaat als voldoende aandacht wordt besteed aan de integratie.

Een bedrijfsovername is technisch gezien een ingewikkeld traject. Waardebepaling, onderhandeling, juridische contracten, fiscaliteit, financiering van de bedrijfsoverdracht enz.. vormen geheel een complexe materie. Maar goed begeleid en geïntegreerd in een solide en doordachte bedrijfsvisie en bedrijfsstrategie zeker ook een solide basis voor verdere groei van de onderneming.

©BBO&F

 

Auteur: Peter Schuitmaker

Peter Schuitmaker is specialistisch adviseur voor bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername, bedrijfsopvolging en bedrijfsfinanciering