Bedrijfsmatige aspecten bij bedrijfsoverdracht

bedrijfsmatige aspecten bij bedrijfsoverdrachtNaast financiële, fiscale en juridische zaken spelen er ook bedrijfsmatige aspecten bij bedrijfsoverdracht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beleid, directievoering, toezicht op het bestuur, marktpositie, functionele organisatie, administratieve processen, personeel, arbeidsvoorwaarden, pensioensysteem, inkoop, primaire bedrijfsproces, managementsystemen, naamsbekendheid, imago, website, patenten, merkrechten enzovoorts.

Inzicht en transparantie in de bedrijfsmatige aspecten bij bedrijfsoverdracht bevordert de bedrijfsovername. Dit vertaalt zich terug in gunstige verkoopprijs en overnamecondities.

Beleid, directie en bedrijfsvoering

Belangrijke aspecten zijn hierbij: hoe is wordt de onderneming aangestuurd? Wie zijn de aandeelhouders, bestuurders. Hoe wordt het zeggenschap uitgeoefend? Hoe wordt toezicht gehouden? Hoe is het management van de onderneming ingericht? Liggen de taken en verantwoordelijkheden vast? En wordt daar ook naar gehandeld? Een transparante situatie helpt om de onderneming zonder risico’s over te dragen.

Markt en commerciële positie

Wat is de positie in de waardeketen? Welke werkzaamheden worden er uitbesteed? Welke bedrijfsactiviteiten worden beschouwd als core business? Wat is de marktpositie? Wat is het marktaandeel? Wie zijn de belangrijkste concurrenten? Wat is het onderscheidende vermogen? In hoeverre wordt op veranderende marktomstandigheden geanticipeerd? Wat is de product life cycle? Welke belangrijke technologische ontwikkelingen vormen een kans of wellicht een bedreiging?

Bedrijfsorganisatie

Het gaat hier om de organisatorische opzet van het bedrijf: welke functionele eenheden zijn er? Welke taken vervullen die? Hoe is de inrichting van het primaire proces? Wat is het administratieve proces? Wat zijn de budget- en controlesystemen? Welke managementinformatie is wanneer beschikbaar?

Personeel

Wie zijn belangrijke medewerkers? Wat zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden? Welke CAO is van toepassing of wordt gevolgd? Welke pensioentoezeggingen? Wat is de mate van motivatie, zelfsturing, loyaliteit en integriteit? In hoeverre is er sprake van incidenteel of structureel ziekteverzuim? Wat zijn de mogelijkheden om een tijdelijk capaciteitsvraagstuk op te vangen? Bijvoorbeeld door inleenkrachten?

Primaire proces

Welke inkoopcontracten en voorwaarden gelden er? Wat is de flexibiliteit van inkoop van producten (grondstoffen en halffabrikaten) en diensten (IT, transport, automatisering enz.)? Zowel in volume als alternatieve aanbieders? Wat zijn effecten door de kostprijs door volume afspraken? Wat zijn de contractuele afspraken met afnemers? Hoe zijn die gebonden aan de onderneming?

Bedrijfsmatige aspecten bij bedrijfsoverdracht

Een goede voorbereiding voor bedrijfsoverdracht begint bij de implementatie van een heldere en logische bedrijfsvoering. Dat vormt zo een gunstige afspiegeling van het management van de onderneming. Een transparante directievoering is een uitstekende voorbereiding voor bedrijfsoverdracht: het vereenvoudigt zo de risico inschatting door aspirant kopers van uw bedrijf. En verlaagt daarmee tevens de drempel om een potentiële interesse voor bedrijfsoverdracht te vertalen in een definitieve bedrijfsovername.


©BBO&F