Samenwerking BOBB en MKB Nederland 2015

Beroepsorganisatie voor Specialisten in BedrijfsoverdrachtIn 2015 zal de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht BOBB de samenwerking met MKB-Nederland op het terrein van bedrijfsovernames verder uitbouwen. Het gaat om regionale voorlichting bedrijfsoverdracht en advisering. Met name aan de aangesloten MKB brancheorganisaties en haar leden. De BOBB heeft zich in 2014 als brancheorganisatie aangesloten bij MKB-Nederland. De voorlichting bedrijfsoverdracht in 2015 is een logische volgende stap.

Knelpunten bedrijfsoverdracht

Recente onderzoeken wijzen uit dat driekwart van het MKB zich oriënteert op bedrijfsopvolging. Maar ook blijkt ook dat slechts 4% van de MKB ondernemingen daadwerkelijk een bedrijfsoverdracht realiseren. Er is dus een groot verschil tussen denken en doen. Bedrijfsovername is voor MKB ondernemers vaak meer Fictie dan Feit!

Veel MKB bedrijven houden op met bestaan. Dit door onvoldoende zicht op concrete perspectieven voor bedrijfsopvolging. Voor de betrokken ondernemers is dat natuurlijk erg teleurstellend. Deels hangt dat samen met de economische recessie die deze onbalans tussen denken en doen veroorzaakt. Maar ook zijn de concrete kansen en mogelijkheden voor de verkoop van het bedrijfsoverdracht onvoldoende in beeld. En ook heeft bedrijfsoverdracht niet altijd de juiste prioriteit mij MKB ondernemers. Vermoed wordt dat ook het ontbreken van kennis bij MKB ondernemers een knelpunt is voor het vertalen van denken in doen bedrijfsoverdracht.

Specialistische bedrijfsovername adviseur

Uit onderzoek blijkt ook dat in 43% van de situaties bedrijfsoverdracht de MKB ondernemer voor advies en begeleiding aanklopt bij de accountant/boekhouder. Bedrijfsoverdracht is echter een complex en intensief traject. Of de accountant daarvoor wel de juiste specifieke kennis, ervaring en tijd heeft wordt vaak betwijfeld. In de latere fasen van bedrijfsovername, zoals due diligence, heeft de accountant vaak wel een curciale rol. Maar voor overige zaken ontbreekt hiervoor bij de accountant vaak de juiste ervaring en tijd. De bedrijfswaardering, het zoeken van geschikte bedrijfsopvolgers en het begeleiden van het (deels ook emotionele) proces is een vak apart. Een stagnatie of een onvoldoende verkoopresultaat bij bedrijfsoverdracht kan worden voorkomen door een specialistische bedrijfsovername adviseur. Helaas gebeurt dat momenteel nog naar in 19% van de bedrijfsoverdrachten.

Samenwerking BOBB en MKB Nederland 2015

De BOBB wil in 2015 in gesprek gaan met de diverse -bij MKB Nederland aangesloten- brancheorganisaties. Dat zijn er zo’n 160. Een groot deel van deze brancheorganisaties heeft onvoldoende bedrijfsovername expertise in huis. Doel is om bewustwording en ondersteuning aan MKB leden te bieden. Een BOBB adviseur heeft specialistische kennis en ervaring om bedrijfsoverdracht van oriëntatie tot transactie te begeleiden.

Voorlichting bedrijfsoverdracht

Circa 25 BOBB bedrijfsovername specialisten bereiden nu een voorlichtingscampagne 2015 voor. Dit onder de regie van de BOBB Communicatiecommissie. De BOBB gaat zo in 2015 ledenpresentaties organiseren. Door de voorlichting bedrijfsoverdracht hoopt de BOBB het pad tussen denken en doen te effenen.

©BBO&F

Auteur: Peter Schuitmaker

Peter Schuitmaker is specialistisch adviseur voor bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername, bedrijfsopvolging en bedrijfsfinanciering