Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht is een complexe en uitdagende onderneming. Voor de verkoper zijn waardebepaling, verkoopprijs en betaling van de koopsom belangrijke aspecten. Maar ook de juridische, fiscale en bedrijfskundige zaken van de bedrijfsoverdracht verdienen de juiste aandacht. En vooral ook ‘emotie’ telt mee. Zeker bij het MKB speelt bij bedrijfsopvolging het juiste gevoel bij de transactie een doorslaggevende rol.

Een bedrijfsoverdracht verdient een zorgvuldige aanpak. Want een succesvolle bedrijfsoverdracht biedt de verkoper perspectief op een gunstige uitkomst: verkoopprijs en verkoopcondities. De verkoper is zeer gebaat bij een succesvolle afronding van de verkooptransactie. En vooral ook bij de feitelijke verkoopopbrengst. Door een tijdige oriëntatie op bedrijfsoverdracht kunnen vervelende verassingen worden voorkomen. Maar ook: tijdens de oriëntatiefase met aspirant-kopers, de onderhandelingen, de due diligence (het boekenonderzoek) en de afronding, te weten: de vastlegging van de bedrijfsoverdracht in de transactiedocumenten is een juiste aanpak cruciaal voor een optimaal resultaat met de minste risico’s op onduidelijkheden achteraf.

Dat is de beste basis voor de verkoper. Maar zo ontstaat ook een solide fundament voor de overgedragen onderneming.

Bedrijfsoverdracht als een vliegreis

Een Bedrijfsoberdracht heeft veel weg van een (verre) vliegreis naar een onbekende bestemming. Het gebeurt dagelijks en loopt (vrijwel) altijd zonder brokken af. Zo spannend lijkt dat dus eigenlijk niet.

Maar om zo’n vliegreis tot een goed eind te brengen? Dan zijn er nogal wat technische handelingen nodig. De landingsbaan moet op de juiste hoogte en snelheid worden aangevlogen. De lokale richtlijnen en procedures moeten worden nageleefd. De aanwijzingen van de vluchtleiding moeten worden opgevolgd. Ook een Bedrijfsoverdracht heeft zo zijn spelregels. Want anders wordt er te weinig voor de onderneming betaald. Of blijven er onevenredig veel risico’s bij de verkoper. Of andersom. Of de financiering van de Bedrijfsoverdracht komt niet rond. Noem maar op!

Ook de technische handelingen moeten wel op de juiste manier in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Ook onder de verschillende meteorologische omstandigheden. Wind, vochtigheid, temperatuur, zicht noodzaken allemaal weer een andere aanpak. Op standard arrival route, heading, glideslope, flaps, landing gear, centerline lighting, throttle, ILS clearance en noem maar op. Het allemaal wel en beetje kloppen!

Voor de verkoper van zijn bedrijf is het vooral spannend. Hij zit aan boord en is deels ook afhankelijk van zijn specialistische adviseurs. Worden bij de bedrijfsoverdracht wel de juiste beslissingen genomen? En uiteindelijk: waar kom ik terecht en hoe zal dat er dan uitzien!?

Maar als alles goed gaat is het eindresultaat dan ook super. De landing en aankomst op een nieuwe plek: een andere omgeving met spannende uitdagingen.

Aspecten Bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsoverdracht spelen een groot aantal zaken: waardebepaling van de -te verkopen- onderneming, het vinden van geschikte kandidaten voor bedrijfsoverdracht, geheimhouding en informatie-uitwisseling, onderhandelingen over de verkoopprijs en verkoopcondities, betalingscondities van verkoopprijs, de intentieverklaringen, due diligence, overnamecontracten, garanties, vrijwaringen etc. Door een zorgvuldige aanpak van de bedrijfsoverdracht bereikt de verkoper een optimaal verkoopresultaat.

Externe begeleiding door een specialist helpt. Een goede adviseur voor de bedrijfsoverdracht helpt de verkoper bij het nemen van de juiste stappen in het proces. Een tijdige oriëntatie en de juiste begeleiding verdienen zich zo zeker terug!

©BBO&F