Bedrijfsovername advies

bedrijfsovername adviesBedrijfsovername advies is een specialistisch vak. Bij bedrijfsoverdracht spelen namelijk veel technische aspecten. Juridische, fiscale en bedrijfseconomische aspecten domineren de vaktechniek. En juist bij het MKB verdient ook de emotie de juiste aandacht. Want zonder het juiste gevoel bij een verkooptransactie komen koper en verkoper niet tot een geslaagde bedrijfsovername. Een die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen: de verkoper, de koper, het personeel, de afnemers, de toeleveranciers, de financiers, enzovoorts.

Waarom bedrijfsovername advies?

Een bedrijfsovername is voor de meeste ondernemers een eenmalige ervaring. Terwijl juist een bedrijfsoverdracht veelal een complexe onderneming is. Zelfs in een (ogenschijnlijk) eenvoudige bedrijfsovername schuilen risico’s. Om naar niet te spreken van een bedrijfsoverdracht van enige omvang.

Een professionele begeleiding staat garant voor de juiste duidelijkheid. Zo worden stagnaties en ergernissen voorkomen. Kostbare tijd en energie wordt gespaard. Die kan de koper investeren in de groei en ontwikkeling van de onderneming. Narigheid kan door een degelijk bedrijfsovername advies worden voorkomen. Dat kost wel vaak wat. Maar vrijwel altijd minder dan het repareren van onnodige schade.

Bedrijfsovername advies loont!

Een bedrijfsovername adviseur bewaakt het proces van de bedrijfsoverdracht. Waar nodig schakelt hij specialisten in voor specifieke vraagstukken. Hierbij houdt uw bedrijfsovername adviseur de regie. Maar weet vanuit zijn kennis en ervaring de juiste vragen te stellen. De basis voor een succesvolle afronding van de bedrijfsovername.

Toegevoegde waarde bedrijfsovername advies?

De voordelen van een degelijk bedrijfsovername advies voor zijn divers:

  • Het uitvoeren van een onderbouwde waardebepaling van uw onderneming. Zo krijgt u zicht op wat u redelijkerwijs kunt vragen en krijgen;
  • Het samenstellen van adequate verkoopinformatie waarop aspirant-kopers degelijke en snelle besluitvorming kunnen baseren. Zo maakt u snel stappen in het overdrachtsproces;
  • Het vinden van passende kopers. Dit zijn kopers met voldoende organisatorische en commerciële capaciteiten met voldoende financiële armslag. Zo zit u snel met de juiste aspirant-kopers om tafel;
  • Het verzorgen van passende juridische en fiscale begeleiding. Zo worden valkuilen omzeild en teleurstellingen voorkomen;
  • Het onderhandelen over prijs en andere condities. Een bedrijfsovername adviseur heeft geen emotionele band met uw onderneming. Zo bereikt u het maximaal haalbare verkoopresultaat;

Kwaliteitsgarantie en bewaking

De Beroepsorganisatie voor Specialisten Bedrijfsoverdracht BOBB wil als branche-organisatie de kwaliteit van advisering en bemiddeling door de aangesloten leden waarborgen. Dit ten gunste van de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen en de partij die een bedrijf wil overnemen.

De BOBB wil een krachtig instituut zijn dat in de markt garant staat voor transparantie en kwaliteit. De aangesloten leden hebben een gedragscode. En hebben zelf een geschillencommissie in het leven geroepen.

Certificering bedrijfsovername advies

Certificering is in het belang van de markt en de bedrijfsovername adviseur, ongeacht waar ze werken. Dit leidt tot transparantie met betrekking tot de professionaliteit en de kwaliteit van de gehele beroepsgroep. Dit is ook een belangrijk speerpunt van het Ministerie van Economische Zaken.

Om gecertificeerd bedrijfsovername adviseur te worden hebben de leden een toetsing ondergaan. De leden hebben een door henzelf uitgevoerde bedrijfsovername beschreven en een reflectieverslag hierover gemaakt. Deze stukken zijn ingediend en door twee onafhankelijke beoordelaars
beoordeeld, waarbij is vastgesteld of is voldaan aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van BOBB. En goede bedrijfsovername adviseur heeft dit certificeringsproces met succes doorlopen.

Gedragscode bedrijfsoverdracht

Met de opgestelde gedragscode en de commissie die toeziet op naleving ervan heeft de BOBB een instrument in handen dat integriteit van handelen, en daarmee de kwaliteit, bewaakt. Als het gaat om het vakmanschap zorgt de BOBB door middel van verschillende inhoudelijke activiteiten ervoor dat de kwaliteit van de beroepsgroep verder kan groeien en daarmee de kwaliteit blijvend kan toenemen.

En goede bedrijfsovername adviseur hanteert deze gedragscode als leidraad voor de dienstverlening. Uw keuze voor een goede bedrijfsovername adviseur betekent een kwaliteitsgarantie. U kunt rekenen op integriteit en transparantie in de aanpak van het traject van bedrijfsoverdracht. Zo kunt u vertrouwen op deskundige advisering en begeleiding.

©BBO&F