Verkoopgolf bedrijfsoverdracht! Feit of Fictie?

verkoopgolf bedrijfsoverdrachtRecent onderzoek in opdracht van Marktlink duidt op een aanstaande verkoopgolf bedrijfsoverdracht. Lees hiervoor de publicatie in het Financieel Dagblad. Volgens dit onderzoek denkt driekwart van de Nederlandse MKB ondernemers na over bedrijfsoverdracht. Voor familiebedrijven geldt blijkbaar dat een derde de familieonderneming binnen een periode van vijf jaar wil overdragen.

Realisaties bedrijfsoverdracht

Dergelijke verwachtingen zijn echter eerder uitgesproken. Uit recent onderzoek door Panteia in samenwerking van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) blijkt een stagnatie in het aantal bedrijfsoverdrachten in de afgelopen 10 jaar. Deze stagnatie in bedrijfsovername is vooral een gevolg van de economisch recessie. In de afgelopen periode had 4% van het MKB een bedrijfsoverdracht gerealiseerd. Dat lag in 2003 nog op ruim op het dubbele (9%). Anderzijds zijn er ook signalen dat een aantal MKB ondernemers juist in de recessie aanleiding ziet voor een versnelde bedrijfsoverdracht.

Verkoopgolf Bedrijfsoverdracht?

Of de verwachte verkoopgolf zich wel in de praktijk zal voordoen is dus nog maar zeer de vraag. Geconstateerd werd ook een al te hoge verwachting van de verkoopopbrengst bij bedrijfsoverdracht. In de praktijk kan gemiddeld maar 50% tot 60% van de verwachtingen van MKB ondernemers worden waargemaakt. Dat kan betekenen dat een deel van de oriëntatie zich nog niet zal vertalen in een definitieve transactie bedrijfsoverdracht. Dit onderstreept dan ook de tevens noodzaak om tijdig in een toekomstige bedrijfsoverdracht te investeren. Dus: om tijdig aan waardestuwers te werken.

Invloed recessie en vergrijzing op bedrijfsovername

In het onderzoek door Panteia is ook gekeken naar het effect van vergrijzing op het totaal aan bedrijfsovernames. De vergrijzing lijkt slechts een beperkte invloed te hebben op het aantal bedrijfsoverdrachten. Mogelijk komt er nog wel enige toename van het aantal bedrijfsoverdrachten als gevolg van de vergrijzing, gezien het feit dat pensionering aanzienlijk vaker genoemd is als motief voor overdracht van het bedrijf. Bij 64% van de geplande bedrijfsoverdrachten in de komende twee jaar wordt pensioen als motief genoemd, terwijl dat in 2003 nog 39% was.

Praktijk

Kortom, de verwachte verkoopgolf zal zich in de praktijk niet aandienen. Wel is er een groei te verwachten door de uitgestelde MKB bedrijfsoverdrachten in de afgelopen 10 jaar.

Opmerkelijk is ook de grote bereidheid om een adviseur in te schakelen. De keuze valt helaas nog steeds op een gespecialiseerd bureau bedrijfsoverdracht zoals een BOBB adviseur. De accountant of boekhouder lijkt hierin nog vaak een preferente positie te genieten.

©BBO&F

Auteur: Peter Schuitmaker

Peter Schuitmaker is specialistisch adviseur voor bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername, bedrijfsopvolging en bedrijfsfinanciering