Bedrijfsovername

bedrijfsovername

Bedrijfsovername is een complexe en uitdagende onderneming. Bij de koper van een bedrijf spelen diverse vraagstukken: aspecten die doorslaggevend zijn voor een verantwoorde transactie. En alleen de juiste keuzes leggen een voldoende basis voor een gezonde toekomst ná de bedrijfsoverdracht. Bedrijfswaarde, koopprijs en financiering zijn voor de koper belangrijke dingen. Maar ook de juridische, fiscale en bedrijfskundige zaken bij de bedrijfsovername verdienen de juiste aandacht. En vooral ook ‘emotie’ telt mee. Zeker bij het MKB speelt het juiste gevoel bij de bedrijfsopvolging een doorslaggevende rol.

Een bedrijfsovername verdient een zorgvuldige aanpak. Want een succesvolle bedrijfsovername biedt de koper perspectief op een gunstig startpunt voor de voortzetting van de overgedragen onderneming: een verantwoorde koopprijs en koopcondities. En een vergissing kan vervelend uitpakken!

Door een tijdige oriëntatie en focus op bedrijfsovername kunnen vervelende verassingen worden voorkomen. Maar ook: tijdens de oriëntatiefase met aspirant-bedrijven, de onderhandelingen, de due diligence (het boekenonderzoek) en de afronding, te weten: de vastlegging van de bedrijfsoverdracht in de transactiedocumenten is een juiste aanpak cruciaal voor een optimaal resultaat met de minste risico’s op onduidelijkheden achteraf. Dat is goed voor de koper. Maar zo ontstaat ook een solide fundament voor de overgedragen onderneming.

Bedrijfsovername als een vliegreis

Een bedrijfsovername heeft veel weg van een (verre) vliegreis naar een onbekende bestemming. Het gebeurt dagelijks en loopt (vrijwel) altijd zonder brokken af. Zo spannend lijkt dat dus eigenlijk niet.

Maar om zo’n vliegreis tot een goed eind te brengen? Dan zijn er nogal wat technische handelingen nodig. De landingsbaan moet op de juiste hoogte en snelheid worden aangevlogen. De lokale richtlijnen en procedures moeten worden nageleefd. De aanwijzingen van de vluchtleiding moeten worden opgevolgd. Ook een bedrijfsovername heeft zo zijn spelregels. Want anders wordt er te veel voor de onderneming betaald. Of blijven er onevenredig veel risico’s bij de koper. Of de financiering van de bedrijfsovername komt niet rond. Noem maar op!

Ook de technische handelingen moeten wel op de juiste manier in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Ook onder de verschillende meteorologische omstandigheden. Wind, vochtigheid, temperatuur, zicht noodzaken allemaal weer een andere aanpak. Op standard arrival route, heading, glideslope, flaps, landing gear, centerline lighting, throttle, ILS clearance en noem maar op. Het allemaal wel en beetje kloppen!

Voor de koper van een bedrijf is het vooral spannend. Hij zit aan boord en is deels ook afhankelijk van zijn specialistische adviseurs. Worden bij de bedrijfsoverdracht wel de juiste beslissingen genomen? En uiteindelijk: waar kom ik terecht en hoe zal dat er dan uitzien!?

Maar ook is de bedrijfsovername voor een koper een grote stap. Een deels onbekend speelveld met nieuwe en onverwachte kansen en mogelijkheden.

Maar als alles goed gaat is het eindresultaat dan ook super. De landing en aankomst op een nieuwe plek: een andere professionele omgeving met spannende uitdagingen.

Aspecten bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername spelen een groot aantal zaken: waardebepaling van de beoogde onderneming, het vinden van geschikte ondernemingen voor bedrijfsovername, geheimhouding en informatie-uitwisseling, onderhandelingen over de verkoopprijs en verkoopcondities, intentieverklaringen, due diligence, overnamecontracten, het opstellen van garanties en vrijwaringen etc. Door een zorgvuldige aanpak van de overname van een bedrijf bereikt de koper een optimaal verkoopresultaat.

Externe begeleiding door een specialist helpt. Een goede bedrijfsovername adviseur helpt de koper bij het nemen van de juiste stappen in het proces van de bedrijfsovername. Een tijdige oriëntatie en de juiste begeleiding verdienen zich zo zeker terug!

©BBO&F