Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De BOF (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) is opgenomen in de Successiewet. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is bij uitstek geschikt voor het schenken of erven van een bedrijf bij bedrijfsoverdracht. Zo kan een volgende generatie van een familiebedrijf (zoon of dochter) de onderneming bij de bedrijfsopvolging zonder (al te veel) belastingheffing overnemen. Want bij schenken of erven komt schenkbelasting of erfbelasting kijken.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit voorziet in een mogelijkheid om belasting bij bedrijfsoverdracht te voorkomen bij het schenken of erven van ondernemingsvermogen. De vrijstelling is 100% over de eerste €1.045.611 (2014). En 83% over het meerdere. En als dat in combinatie met overige vrijstelling wordt toegepast, kan een forse belastingbesparing worden gerealiseerd.

De belastingdienst kijkt daarbij de zogenaamde goingconcernwaarde. Dat is de waarde van de onderneming bij oneindige voortzetting. Hierbij zou je kunnen denken aan 4 tot 8 maal de netto winst. Als de liquiditeitswaarde hoger is dan de goingconcernwaarde, dan is het meerdere (boven de goingconcernwaarde) volledig vrijgesteld van schenkbelasting of erfbelasting.

Er geldt voor de bedrijfsoverdracht wel een bezitsvereiste: de schenker moet de onderneming reeds tenminste 5 jaar hebben gedreven. Bij erven is die termijn 1 jaar. Ook is er een voortzettingsvereiste: de overnemer moet tenminste de onderneming voor een periode van 5 jaar voortzetten.

Ook houders van een aanmerkelijk belang (DGA in een BV) kunnen gebruik maken van de regeling in de Successiewet.

©BBO&F

Auteur: Peter Schuitmaker

Peter Schuitmaker is specialistisch adviseur voor bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername, bedrijfsopvolging en bedrijfsfinanciering