Locked box transactie structuur bij bedrijfsoverdracht

Locked box transactie structuur

De locked box transactie is een structuur voor bedrijfsoverdracht. Hierbij is de juridische levering, de zogenaamde closing-date, gelegen na de economische levering, de zogenaamde effective-date.

Deze locked box transactie structuur bij bedrijfsovername kent grote voordelen. Daarom wordt deze vaak toegepast bij aandelentransacties (bedrijfsoverdracht) in het MKB segment. Deze transactie structuur kent ook een aantal aandachtspunten. Met de juiste afspraken in de koopovereenkomst, de zogenaamde share-purchase agreement, worden lastige discussies voorkomen.

Locked box

Kenmerkend voor de locked box is dat de juridische levering (‘closing’) later is dan de zogenaamde effectieve datum, het tijdstip van de economische levering. Het voordeel is dat de koopprijs zo in ieder geval eenduidig vast staat bij het tekenen van de koopovereenkomst, de SPA Share Purchase Agreement. De koper koopt dus als het ware een gesloten doosje: de locked box. Bij de betrokken partijen bestaat dus zo geen onzekerheid over de koopsom. Dat is bijvoorbeeld wel bij alternatieve structuren zoals de Closing accounts (afrekenen op basis van een latere vaststelling van het eigen vermogen) of Earn out structuren.

Vervelend is wel dat de koper het economische risico draagt van de -over te nemen- onderneming. En wel gedurende de economische levering en de juridische levering van de aandelen. De inhoud van het gesloten doosje zou zomaar in waarde zijn achteruitgegaan. Of: de verkoper heeft daaruit wat teveel ‘gesnoept’. De koper moet dan maar uitgaan van de goede wil en inzet van de verkoper. Zorg dus voor goede richtlijnen en garanties betreffende de bedrijfsvoering.

Maak ook goede afspraken over management fees, transacties tussen DGAs en de te verkopen vennootschap, enzovoorts. Dit om zogenaamde lekkage van liquide middelen (Leakage) te vermijden.

Ook de vastlegging van eenduidige mechanismen voor prijsaanpassing voorkomt onwenselijke geschillen bij de uitvoering van de koopovereenkomst aandelen. 

Locked box transactie structuur? Prima! Maar niet zonder goede condities. Want uw weet wel: voorkomen is beter dan ….

©BBO&F