Visie Ministerie van EZ op miljardenstrop door mislukte bedrijfsovernames

Categorie: Bedrijf verkopen

Op 1 november verscheen op NU Zakelijk een bericht over een miljardenstrop voor de Nederlande economie door mislukte bedrijfsoverdrachten. Strekking van dit bericht is: mislukte bedrijfsoverdrachten en de opheffing van gezonde bedrijven kosten de Nederlandse economie jaarlijks een omzetderving tot vier miljard euro en zo’n 80.000 banen. Een serieuze zaak…lijkt me zo!

Deze conclusie is gebaseerd op een studie door Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht. Al met al moet Nederland meer dan 10.000 mislukte overdrachten en bijna 20.000 opheffingen van gezonde bedrijven per jaar incasseren. Geen geringe feiten….!

Er worden steeds meer bedrijven met personeel opgeheven. In 2011 stond 3,6 procent van alle ondernemingen met personeel te koop, terwijl 6,7 procent in opheffing was. De belangrijkste reden om het bedrijf op te heffen of van de hand te doen is leeftijd of pensioen. Vanwege de vergrijzing is de verwachting dat deze trend de komende jaren door zal zetten. Ongeveer een derde van de ondernemers in Nederland is ouder dan 50 jaar.

Wat doet de overheid? De overheid richt zich intussen vooral op starters. Van Teeffelen vindt dit een gemiste kans. Want overnemers spelen een belangrijke en constructieve rol op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, productiviteit en continuïteit.

Onlangs heeft minister Kamp gereageerd op kamervragen over dit onderwerp. Klik hier voor zijn antwoord aan de Tweede Kamer.

De visie van de minister? De minister ziet het probleem wat minder somber in! Een opheffing leidt daarbij niet geheel tot economische inactiviteit: ondernemers die hun onderneming opheffen maken een doorstart of gaan in loondienst. Waar haalt hij deze wetenschap vandaan!?

En: ik denk dat de minister hierbij voorbijgaat aan een grote groep oudere ondernemers die geen bedrijfsopvolgers hebben. Juist daarover heet Van Teefelen het! Zij stoppen met hun onderneming en het door hen opgebouwde bedrijf (kennis, netwerk, logistiek, imago) gaat verloren. Er komen wel starters of andere ondernemingen die de ontstane gaten in de markt vullen… Maar onzeker is of die wel even succesvol zullen gaan zijn. Beter was het als die nieuwe starters in de sporen van voorgangers waren getreden! Dat lijkt me evident!

De minister vindt dat er voldoende wordt gedaan en wijst op de rol van de Kamer van Koophandel en diverse financieringsinstrumenten als de GO regeling, de Groeifaciliteit en de MKB Borgstellingskredieten.

Ik denk ook dat de ondernemers zelf hun verantwoording kunnen nemen. Maak op tijd de juiste keuzes! Rationeel gezien is vaak de knop wel om…. Maar de emotie zit dan de ondernemer dwars! Stoppen voelt dan misschien als een nederlaag. Jammer, onnodig en vooral ook kostbaar! Want tijdig keuzes maken loont: zowel voor de overdrager als de overnemer. Zo wordt de opgebouwde onderneming een perspectief geboden.

Op de pagina bedrijf verkopen vindt u meer informatie over het verkopen van uw onderneming.

Auteur: Peter Schuitmaker