Multiples

multiplesSoms wordt de bedrijfswaarde gebaseerd op zogenaamde multiples. Deze worden ook ‘vuistregels’ genoemd. Die methode van bedrijfswaardering wordt toegepast voor bedrijven die goed kunnen worden vergeleken met branchegenoten. Wanneer voor goed vergelijkbare bedrijven financiële gegevens bekend zijn. Maar ook dat de bedrijfseconomische prestaties zich binnen een zekere bandbreedte bewegen.

Bijvoorbeeld wordt voor medische beroepen bedrijfseconomische kentallen aangereikt om de goodwill waarde te bepalen. Die goodwill waarde is bijvoorbeeld een percentage van de netto winst.

De basisgedachte is dat de bedrijfseconomisch prestaties min of meer uniform zijn voor een zekere bedrijfstak. Dat een betrouwbare waardebepaling tot stand komt door een vermenigvuldiging van bedrijfseconomische gegevens en factoren. Maar ook binnen een zekere branche zijn bedrijven verschillend.

Generiek toegepaste vuistregels

In het algemeen worden vuistregels toegepast voor bedrijven in verschillende branches. Zo geldt bijvoorbeeld de vuistregel van 5 maal de winst. Meer generiek toegepaste vuistregels zijn:

• 0,8 tot 1,2 maal de jaaromzet;
• 3 maal de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization);
• 4 maal de EBIT (Earnings Before Interest and Taxes);

Vuistregels voor waardebepaling zijn een sterk vereenvoudigde en daarmee onbetrouwbare benadering. Omdat deze ervan uitgaat dat iedere uitgangssituatie dezelfde is. Maar uitgangsituaties verschillen per bedrijf. De ene onderneming bevindt zich in een groeimarkt. De andere is in een stagnerende branche actief. De ene onderneming heeft een sterk en solide management. De andere wordt geleid door minder sterk gemotiveerd personeel.

De waarde uitsluitend baseren op enkel en alleen multiples is daarom erg gevaarlijk. De toepassing van vuistregels is hooguit ter ondersteuning van een bedrijfswaardering met een andere waarderingsmethode.

Toepassing multiples

Toch worden multiples veel toegepast. Want een echte waardebepaling is relatief lastig en kostbaar. De neiging bestaat om het waarderingsvraagstuk zo eenvoudig mogelijk op te lossen. De weg van de minste weerstand krijgt dan de voorkeur.

Daarnaast worden multiples vooral ook toegepast bij de prijsvorming. De koper wil bijvoorbeeld niet meer betalen dan 3 maal de EBITDA. Daarmee bedoelt hij indirect dat hij de koopsom binnen een zekere periode kan terugverdienen. Zo hebben multiples toch ook een zekere functie om te komen tot een verkoopprijs.

©BBO&F