Oriëntatie op bedrijfsoverdracht

oriëntatie op bedrijfsoverdrachtEen tijdige oriëntatie op bedrijfsoverdracht is een goede basis voor een bedrijfsovername. Hierbij spelen er drie aspecten die u goed helpen in der voorbereiding van de bedrijfsopvolging. Deze drie aspecten zijn:

  • Een juiste juridische structuur waardoor acute belastingheffing wordt voorkomen;
  • Een oriënterende waardebepaling zodat u zicht krijgt op demogelijke verkoopopbrengst;
  • Het verbeteren van de bedrijfseconomische prestaties door te Werken aan Waardestuwers. Dit heeft een positief effect op de waarde van uw bedrijf en de prijs (verkoopopbrengst);
  • Het treffen van maatregelen om het pad voor een bedrijfsopvolger te effenen;

Juridische structuur

Bij bedrijfsoverdracht kijkt de belastingdienst mee. De bedrijfseconomische voordelen worden fiscaal belast. Die vallen onder de inkomstenbelasting box 1 of box 2. Of u krijgt te maken met vennootschapsbelasting. De fiscale gevolgen bij bedrijfsoverdracht zijn sterk afhankelijk van de juridische structuur.

Boek Bedrijfsoverdracht
Meer weten? Lees dan ook het boek
Mijn Bedrijf Verkopen
Als u op tijd begint kunt u dat optimaal regelen. Dan voorkomt u acute belastingheffing: de belasting wordt deels ontlopen of uitgesteld. Wel zo prettig.

Waardebepaling

Door een oriënterende waardebepaling krijgt u zicht op de waarde en de mogelijke prijs van uw bedrijf. Zo krijgt u een realistisch zicht op de resultaten bij de verkoop van uw bedrijf. De MKB Waardeschatter geeft u hierbij wellicht enige houvast.

Wellicht is dat nog onvoldoende voor uw persoonlijke plannen. Dan moet u eerst nog een tussenstap maken: aan de slag met werken aan waardestuwers. Dan realiseert u vrijwel zeker een beduidend hogere verkoopopbrengst.

Werken aan waardestuwers

Centraal hierbij staan hierbij het cash-genererend vermogen in relatie tot het geïnvesteerd vermogen. Het gaat om rentabiliteit, werkkapitaal, investeringen en risicoprofiel van uw onderneming. Veel aspecten zijn het gevolg van uw bedrijfseconomische keuzes, uw organisatie, uw plaats in de waardeketen en uw concurrentiepositie. Een kritische analyse van deze aspecten is de opmaat voor een hogere bedrijfswaarde.

Praktijk van bedrijfsoverdracht

Helaas is wens voor een bedrijfsoverdracht het gevolg van een acute situatie. Door onverwachte wijzigingen in de persoonlijke sfeer van de ondernemer DGA moet de onderneming op een ontijdig moment worden verkocht. Ziekte, overlijden en scheiding zijn vaak spelbrekers.

Vaak speelt ook de emotie bij de DGA. Jarenlang had hij een centrale rol als ondernemer. Na de bedrijfsovername krijgt hij een andere functie. Die stap is vaak niet eenvoudig.

Tijdige oriëntatie op bedrijfsoverdracht

Een tijdige oriëntatie op bedrijfsoverdracht vertaalt zich in een optimale juridische uitgangspositie. De essentiële contracten met derden, toeleveranciers en afnemers en personeel zijn doelmatig en helder. Bij de bedrijfsovername hoeft niet getwijfeld te worden of de essentiële bedrijfsmatige succesfactoren afdoende zijn geborgd.

Kortom: wanneer u uw onderneming gaat verkopen. Een tijdige oriëntatie op bedrijfsoverdracht loont.

Bedrijfsoverdracht begint bij het eerste denken over de kansen en mogelijkheden. Een vroegtijdige oriëntatie op bedrijfsoverdracht is rationeel gezien een absolute noodzaak. Dé opmaat voor bedrijfsoverdracht met een uitstekend resultaat.

©BBO&F