Rentabiliteit van uw onderneming?

RentabiliteitRentabiliteit van uw bedrijf is dé basis voor bedrijfsoverdracht

De rentabiliteit van uw onderneming is een belangrijke graadmeter voor aspirant kopers van uw bedrijf. Strategische kopers voor uw onderneming, Management Buy In (MBI) en Management Buy Out (MBO) kandidaten wegen de rentabiliteit  van uw onderneming stevig mee in hun afwegingen.

De rentabiliteit bepaalt in welke mate zij financieel rendement kunnen verwachten op het -door hen- ingebrachte vermogen. Dit is essentieel voor de financiering van de koop van uw bedrijf. Als de rentabiliteit van uw onderneming goed is, is er ook sprake van een voldoende betaalcapaciteit om de koopsom te kunnen terugverdienen!

En hoeveel risico zij als vermogensverschaffers daarbij lopen. Een solide winstgevendheid is daarom van grote waarde als u op zoek gaat naar risicodragend of bancair vermogen.

Maar ook als u uw bedrijf wilt verkopen! Ook dan is het een groot pluspunt als de rentabiliteit van uw bedrijf uitstekend is. Want een stevig financieel rendement is het fundament voor de toekomstige vrije kasstromen. En daarmee de basis voor een hogere bedrijfswaardering. Uit het artikel over de Discounted Cash Flow methode (DCF methode) blijkt dat al snel met een beperkt aantal aanpassingen de bedrijfswaarde met 50% toeneemt. Vlot verdiend!

Rendement op uw bedrijfsvermogen

In de bedrijfskundige theorie over rentabiliteit komen we Rev en Rtv tegen. Rev is het rendement op het eigen vermogen: de nettowinst gedeeld door het eigen vermogen. Dat moet wel op zo’n 10% liggen. Liefst op meer dan 15% of beter nog 20%. Als dat niet zo is dan is er wel wat mis. Dan kunnen aandeelhouders hun geld beter ergens anders in steken.

Een andere is de Rtv: het rendement op het totaal vermogen. Dat is de bedrijfswinst gedeeld door het totaal vermogen. Hier moeten we ook wel naar de 10% toe. Anders is een kritische blik op de gang van zaken op zijn plaats.

Dit wetende blijft dan de vraag: wat kunnen we doen om de rentabiliteit te verbeteren? Aan welke knoppen kunnen en moeten we draaien? Waar zitten eventuele quick-wins? Daarom een beetje theorie en een beetje algebra. Leerzaam en nuttig.

Bijvoorbeeld de Rtv. Deze is de bedrijfswinst gedeeld door het totaal vermogen. Maar ook de bedrijfswinst gedeeld door de omzet en dan vermenigvuldigd met de omzet gedeeld door het totaal vermogen.

Aan de bedrijfswinst gedeeld door de omzet valt vaak weinig te sleutelen. De directe en indirecte kosten zijn nu eenmaal zo. De toeleveranciers zijn wellicht al onder handen genomen. In de indirecte kosten, zoals huisvesting-, verkoop- en algemene kosten is de rek ook wel uit. Daar zit misschien nog wel een beetje ruimte. Maar makkelijk scoren lijkt dat niet!

Wat eenvoudiger is wellicht een verbetering van de omzet gedeeld door het totaal vermogen. We noemen dat ook wel de omzetsnelheid van het totaal vermogen. Als we het totaal vermogen kunnen knijpen dan zijn we op de goede weg.

Return On Investment

En hoe doe je dat dan? Balansverkorting? Jazeker. Op de eerste plaats de vaste activa. Worden die wel voldoende bezet? Loopt er wel voldoende omzet over de machines, installaties, vervoermiddelen, bedrijfs- en kantoorinventaris? Kunnen we daar niet gemakkelijk een stapje maken? Hier betreden we het terrein van mogelijke investeringsbeslissingen. Wat is de ROI? Wat is de terugverdientijd? Wat is de additionele omzet en marge? Een uurtje achter de oren krabben loont!

Omloopsnelheid werkkapitaal

En dan op de tweede plaats: cashmanagement. Tegenwoordig erg belangrijk. Want al dat onderhanden werk en die voorraden? Kunnen die niet weggepland worden? En dan die debiteuren? Kunnen die niet gemaand worden om sneller en wél op tijd te betalen?

Kortom, doe uzelf en uw financiers niet tekort. Aan de slag met uw kapitaalpositie. Werk aan een stevige balansverkorting. Twintig % minder activa bij eenzelfde omzet geeft uw rentabiliteit eenzelfde duw in de goede richting. En als dat (door uw financiers) niet  wordt gewaardeerd?


©BBO&F