Een schatting van de waarde van uw bedrijf?

waardeschatter MKBTijdens de oriëntatie op bedrijfsoverdracht is een waardeschatting welkom. Met de WaardeSchatter MKB krijgt u snel een indicatie van de waarde van uw bedrijf. Deze is gebaseerd op een aantal methoden voor bedrijfswaardering. Dat zijn ondermeer de verbeterde rendementsmethode en de DCF methode.

Met de WaardeSchatter MKB krijgt u snel en eenvoudig een globale schatting van de waarde van uw bedrijf.

De invoer van bedrijfseconomische gegevens is beperkt. Dat maakt het gebruik van de WaardeSchatter MKB toegankelijk. Daarentegen geldt dat een meer uitgebreide bedrijfswaardering zal afwijken.

Deze WaardeSchatter MKB baseert schattingen op bedrijfseconomische gegevens. Dat zijn de historische, actuele en verwachte bedrijfsresultaten. Het gaat om omzet, directe en indirecte kosten. Maar ook het door u geïnvesteerde vermogen: het huidige eigen vermogen en het totaal aan vreemd rentedragend vermogen.

De WaardeSchatter MKB biedt u vier verschillende waarderingskomsten. Dat is de intrinsieke waarde en waarderingsuitkomsten berekend volgens rentabiliteitsmethoden en gebaseerd op toekomstige kasstromen volgens een Discounted Cashflow methode.

De uitkomsten geven ook zo een indicatie van de theoretische goodwill waarde. Dat is de overwaarde als gevolg van de winstgevendheid van uw bedrijf.

Waarde is iets anders dan prijs. De WaardeSchatter MKB berekent tevens op basis van de verdiencapaciteit van uw bedrijf een zekere bandbreedte van een praktisch te verwachten goodwill waarde.

De financiering van de koopsom is vaak bepalend voor de koopprijs. De financiering is afhankelijk van het cash genererend vermogen van uw bedrijf op het moment van de bedrijfsovername. De WaardeSchatter MKB bepaalt de beschikbare kasstroom voor rente en aflossing op een fictieve bedrijfsovername financiering. Dat is de basis voor een prijsindicatie.

Zo worden een minimale en maximale verkoopopbrengst geschat. Deze treft u ook aan in de rapportage van de waardebepaling. Met de hiermee in samenhang geschatte praktische waarde van de goodwill.

©BBO&F