Strategische bedrijfsovername

strategische bedrijfsovernameHet doel van een strategische bedrijfsovername is waarde creatie. Door de bedrijfsoverdracht ontstaan hogere toegevoegde waarde, toegang tot nieuwe markten, kostenefficiëntie, versterking van de (internationale) concurrentiepositie of het verkrijgen van meer knowhow van de technologie of de markt. Een strategische koper kan daardoor een hogere prijs betalen. Dat is voor de verkoper gunstig. Daarom is een strategische bedrijfsovername voor de overdragende partij veelal de beste deal.

Een tijdige en goed gestructureerde voorbereiding op een bedrijfsoverdracht helpt. In hoeverre is uw bedrijf aantrekkelijk voor strategische kopers? Welke synergievoordelen zijn er te behalen? Welke concurrenten zijn er in uw markt aanwezig? Wat zijn unieke en onderscheidende kenmerken van uw bedrijf? Over welke kennis en kunde beschikt uw bedrijf? Zodat u van additionele waarde bent voor strategische kopers voor bedrijfsovername? Natuurlijk het liefst zo breed mogelijk gepositioneerd.

Succesfactoren strategische bedrijfsovername

Aantrekkelijkheid voor een strategische koper ontstaat niet van de ene op de andere dag. Een dergelijke bedrijfsoverdracht moet zorgvuldig worden voorbereid. De kernkwaliteiten moeten worden ontwikkeld. Deze zijn vaak het resultaat van een weloverwogen en goed gemanagede transitieperiode. Tijdig werken aan waardestuwers is essentieel.

Een ander aspect is uw personeel. Op lagen van uw organisatie: directie, management en uitvoerend personeel spelen een belangrijke rol. Een strategische bedrijfsovername luidt natuurlijk verandering in. Deze heeft invloed op hun rol en positie. Kansen worden al snel bedreigingen. Terwijl dat juist andersom moet gelden. Motivatie, betrokkenheid en productiviteit mogen er niet onder lijden.

Na de strategische bedrijfsovername volgt vaak een periode van integratie. Juist dan wordt er veel verwacht van leiderschap en inzet. Uw personeel speelt dan een belangrijke rol.

Een open bedrijfscultuur is van groot belang voor het succes van een strategische bedrijfsovername. Belangrijk zijn een hoge mate van extern gerichte oriëntatie en flexibiliteit. Hieronder liggen begrippen zoals hiërarchie, verantwoordelijksbesef, individualiteit, managementsystemen en beheersbaarheid. Net als juiste kernkwaliteiten ontstaat een open bedrijfscultuur niet van de ene op de andere dag. Ook deze is het gevolg van een weloverwogen en goed gemanagede transitieperiode.

Communicatie bij bedrijfsoverdracht

Belangrijk voor het succes van een strategische bedrijfsovername is een tijdige en voldoende communicatie. Natuurlijk houdt u niet steeds het volledige personeel van alle intenties en stappen op de hoogte. Dan zijn klanten en concurrenten al snel bekend met een aanstaande bedrijfsopvolging, met alle nadelige gevolgen. Maar uw organisatie pas op de hoogte stellen nadat de aandelen bij de notaris zijn overgedragen? Dat is natuurlijk wel het andere uiterste. Een goed communicatieplan beschrijft welke betrokkenen op welk moment worden geïnformeerd. Dat helpt om de organisatie voor te bereiden op een strategische bedrijfsovername.

Aanpak strategische bedrijfsovername

Voor een strategische bedrijfsovername is geen vast recept. De individuele uitgangspunten zijn daarvoor te verschillend. Een goede analyse helpt u om de bedrijfsoverdracht optimaal voor te bereiden. Zeker wanneer u daarbij een derde laat meedenken. Zo voorkomt u een tunnelvisie op uw kansen en mogelijkheden. Zijn inbreng en uw creativiteit zijn de sleutels tot een optimaal verkoopresultaat bij bedrijfsoverdracht.

©BBO&F