Succesvolle bedrijfsoverdracht

succesvolle bedrijfsoverdrachtBedrijfsoverdracht is een ingewikkeld en emotioneel proces. Ingewikkeld, omdat er diverse fiscale, juridische en bedrijfseconomische regels zijn. Gezamenlijk geven die de succesvolle bedrijfsoverdracht inhoudelijk vorm. De fiscale regels bepalen of u fiscaal moet afrekenen en wanneer. Door vrijstellingen, doorschuiffaciliteiten, uitstelregelingen kan belasting bij bedrijfsovername worden uitgesteld of voorkomen. Juridische regels beschermen de koper en de verkoper middels een informatie en onderzoeksplicht. Door bijvoorbeeld garanties en vrijwaringen worden verrassingen voorkomen. Maar ook de positie van werknemers wordt door verschillende wettelijke regels, gedragslijnen en richtlijnen beschermd. Het niet juist toepassen van regels kan tot schadeplicht leiden. De bedrijfseconomische aspecten omvatten de waardering, koopprijs en de financiering van de bedrijfsoverdracht. Een onjuiste koopprijs of een ongeschikte financieringsopzet belemmert een succesvolle bedrijfsoverdracht.

Emotie bij bedrijfsoverdracht

Een succesvolle bedrijfsoverdracht is ook een emotioneel proces. Want het gaat bij bedrijfsopvolging juist om loslaten van de eigen positie en identiteit. En ook om het ontwikkelen van vertrouwen in de bedrijfsopvolging: het roer uit handen geven. Terugtreden naar aan ander echelon is vaak een dappere maar lastige stap voor ondernemers in het MKB.

Tijdig werk maken van bedrijfsoverdracht

Aan de basis van een succesvolle bedrijfsoverdracht staat een bewuste en tijdige keuze. Op tijd beginnen geeft u de ruimte om de juiste juridische en organisatorische structuur voor te bereiden. Er zijn vaak veel lopende zaken die moeten worden afgemaakt. Bijvoorbeeld het overdragen van het netwerk van klanten en leveranciers. Voor een succesvolle bedrijfsoverdracht moet worden gerekend met een periode van 6 tot 8 jaar. In die periode worden de juiste organisatorische maatregelen genomen zoals het ontwikkelen van het management die de taken moeten overnemen. Maar ook het optimaliseren van de bedrijfseconomische prestaties. Of het optimaliseren van de vermogenspositie van de onderneming. Het automatiseren van de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen en de management informatiesystemen. In deze voorbereidende fase voor de succesvolle bedrijfsoverdracht komt de bedrijfsopvolging in beeld: essentieel is dan de vraag aan wie de onderneming wordt overgedragen? Iemand binnen de onderneming met de juiste kwaliteiten? Een strategische koper? Een investeringsfonds? Een externe MBI kandidaat!? Lastige keuzes.

Verkoopklaar maken

U moet voldoende de tijd nemen om uw bedrijf verkoopbaar te maken. Pas wanneer dat in orde is start het zoekproces naar potentiële kopers. Het streven hiervan is om meerdere aspirant-kopers voor de bedrijfsovername te interesseren. Dit geeft keuzevrijheid en daarmee perspectief op het beste verkoopresultaat.

Afronding succesvolle bedrijfsoverdracht

De laatste fase van het verkoopproces duurt vaak zes tot acht maanden. In die periode wordt het due diligence onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan worden uit onderhandeld en verwerkt in de transactiedocumenten. Na de afronding kijkt u terug op een succesvolle bedrijfsoverdracht: de opmaat voor een nieuwe fase in het leven.

©BBO&F

Auteur: Peter Schuitmaker

Peter Schuitmaker is specialistisch adviseur voor bedrijfsoverdracht, bedrijfsovername, bedrijfsopvolging en bedrijfsfinanciering