Waarde bedrijf

waarde bedrijf

Wat is de waarde van uw bedrijf? Dat is een belangrijke vraag wanneer u uw bedrijf wilt verkopen. De bepaling van de waarde van uw bedrijf is een belangrijke stap bij de voorbereiding op een bedrijfsoverdracht. Zo krijgt u zicht op de mogelijke verkoopopbrengst van uw onderneming. Maar ook is de waardebepaling een startpunt voor de onderhandeling met aspirant kopers. Zo legt u een solide basis voor de verkoop van uw bedrijf.

Waarderingsmethoden

Er zijn nogal wat methoden voor bedrijfswaardering. Sommigen steunen vooral op de financiële historie, zoals de rentabiliteitswaarde, de boekhoudkundige waarde of de intrinsieke waarde. De rentabiliteitswaarde en de verbeterde rentabiliteitswaarde gaan er van uit dat de toekomst een afspiegeling is van het bedrijfseconomische verleden.

De intrinsieke waarde is een resultante van een boekhoudkundige proces: de waarde is de de optelsom van gestort kapitaal plus winsthoudingen minus uitgekeerde dividenden. Die zeggen zo niets over de meerwaarde: de goodwill.

Discounted Cashflow methoden

De meest zuivere waarderingsmethode is de Discounted Cashflow methode. Daarbij worden toekomstige kasstromen op een of andere manier contant gemaakt naar het waarderingsmoment. De discounted cashflow methode bestaat in diverse varianten, zoals de WACC methode, de Adjusted Present Value methode en de Cash To Equity methode.

Deze DCF methoden steunen volledig op de toekomstige financiële prestaties. Daar zit ook het belang van de koper. Want hij koopt met zijn investering in de aandelen de toekomstige vrije kasstromen. Deze waarderingsmethoden gaan er van uit dat de financiële toekomst zich laat voorspellen. Dat is dan ook het meest kwetsbare van deze methoden. Hoe dan ook: alle methoden voor bedrijfswaardering pretenderen een reflectie te zijn van een bedrijfseconomisch verantwoorde koopprijs.

Waardebepaling

Duidelijk is dat een waardebepaling geen eenvoudige opgave is. En ook: dat ook de uitkomsten gemakkelijk in twijfel getrokken kunnen worden. Dat is dan ook de praktijk bij bedrijfsovername: koper en verkoper dragen ieder met even groot gemak verschillende uitgangspunten en situaties aan. Dit om hun verschillende visies op de waarde van de onderneming te onderbouwen.

Waarde is dan ook vooral ook een subjectief begrip. Verschillende individuen kennen verschillende waarde toe aan het (economisch) genot van eenzelfde object (zaak of onderneming).

Verschil waarde en prijs

Fundamenteel is ook het verschil in waarde van een bedrijf en de uiteindelijke koopprijs. Dat hangt samen met het economisch gegeven dat de transactie van vrije mensen wordt gedreven door het streven om hun individuele positie te verbeteren. Dit is ook de basis voor de ruilhandel. Ik krijg A en offer daarvoor B op. En voor de contractspartij geldt overigens het omgekeerde. Een transactie komt alleen tot stand indien de waarde van het verkregen goed meer is dan prijs, i.c. de waarde van het opgeofferde goed.

Bedrijfswaardering

Een waardebepaling heeft zeker grote waarde. De uitvoering van een bedrijfswaardering in een vroegtijdig stadium van bedrijfsoverdracht is een ijkpunt voor het verkoopbaar maken van uw onderneming. Een startpunt voor werken aan waardestuwers.

Komt u uiteindelijk in de onderhandelingsfase met aspirant kopers? Een degelijke en goed onderbouwde bedrijfswaardering is dan een solide basis.

©BBO&F