Waardebepaling

waardebepalingWaarom een waardebepaling?

De waardebepaling van uw bedrijf is een belangrijke eerste stap bij bedrijfsovername. Daarvoor zijn drie belangrijke redenen. Op de eerste plaats krijgt u zo zicht op de mogelijke verkoopopbrengst van uw bedrijf. De verkoopprijs bij bedrijfsoverdracht vormt zo de basis voor uw toekomstige plannen. Daarnaast volgt uit een waardering verbeterpunten. Zo kunt u tijdig aan de slag met Werken aan Waardestuwers. Daarmee realiseert u een waardestijging: de basis voor een beduidend hogere verkoopprijs. Tenslotte is een goede waardering een solide onderbouwing van uw vraagprijs. Zo staat u beslist sterker bij de onderhandelingen met koper van uw bedrijf.
Wat is mijn bedrijf waard?’ is daarom een terechte vraag wanneer ondernemers hun bedrijf willen verkopen. Dus, overweegt u uw onderneming te verkopen? Dan is een bedrijfswaardering een uitstekende investering.

Waardeschatting bedrijf

Een snelle schatting van de waarde kan worden verkregen met de MKB WaardeSchatter. Deze geeft op basis van een beperkt aantal financiële gegevens een bedrijfswaardering. De uitkomsten van deze waardering zijn de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde, de verbeterde rentabiliteitswaarde en een Discounted Cashflow methode.

Door de beperkte invoer van bedrijfseconomische gegevens geeft de waardebepaling met de MKB WaardeSchatter slechts een ruwe indicatie. Voor een meer betrouwbare bedrijfswaardering zijn meer financiële gegevens nodig.

Waardebepaling

De meest zuivere waarderingsmethode is de Discounted Cashflow methode. De discounted cashflow methode kennen we in diverse varianten. Voorbeelden zijn de WACC methode, de Adjusted Present Value methode en de Cash To Equity methode.

Het nadeel is dat meer bedrijfseconomische gegevens nodig zijn. Maar ook de bedrijfsstructuur, de organisatie en de marktpositie wegen mee. Begrijpelijk is dan ook dat een degelijke waardering ook tijd en geld kost. Maar de voordelen zijn dat

  • de waardebepaling geeft een betrouwbare uitkomst;
  • laat de verbeterpunten zien waardoor waardeverbetering ontstaat;
  • de waarderingsuitkomst een betere onderbouwing biedt voor prijsonderhandelingen;

Kenmerkend voor de Discounted Cashflow methode is dat deze toekomstige kasstromen op een of andere manier contant maakt. Zo sluit dat ook het beste aan bij het belang van de koper. Want een koper van uw bedrijf koopt de financiële toekomst. Daar zit zijn financiële belang.

Dus: een goede bedrijfswaardering is een solide investering. Zeker de moeite waard!

©BBO&F