Verkoop Bedrijf

verkoop bedrijf, bedrijfsovernameWelkom op de website Verkoop Bedrijf. Deze website gaat over bedrijfsovername. Voor veel MKB ondernemers een belangrijk onderwerp. Bedrijfsoverdracht speelt bij veel MKB ondernemers. Het vraagstuk bedrijfsopvolging verdient dan de juiste aandacht.

Recent onderzoek leert dat 75% van de MKB ondernemers nadenken over bedrijfsovername. Maar ook blijkt dat slechts 3% daarvan jaarlijks een bedrijfsoverdracht realiseert. Dat roept vragen op.

Uit mijn praktijk als adviseur bedrijfsovername blijkt dat veel MKB ondernemers worstelen met onbekendheid met de materie. En onbekend maakt onbemind. Dat verklaart het grote verschil tussen denken en doen!

Stagnatie bedrijfsovername

Hoe dan ook, het feit dat bedrijfsovername stagneert is vervelend. Maatschappelijk gezien wordt de stagnatie van bedrijfsoverdracht als een groot probleem gezien. Want MKB bedrijven zijn een belangrijke motor van onze economie. En die houden er blijkbaar mee op. De bedrijfsactiviteiten worden afgebouwd en beëindigd. Juist vanwege een onvoldoende helder zicht op een succesvolle bedrijfsovername!

Voor de betrokken MKB ondernemer is zo’n bedrijfsbeëindiging zonder bedrijfsopvolging ook pijnlijk. De opgebouwde klantenkring, de bedrijfsprocessen, de kennis en ervaring van het personeel, de toeleveranciers? Zij ondervinden allemaal onnodige schade. Maar vooral ook de ondernemer zelf: hij blijft met lege handen achter. Dat is oneerlijk en onverdiend.

Bedrijfsbeēindiging

Einde bedrijf zonder bedrijfsopvolging valt in de categorie bedrijfsbeëindiging. De dood in de pot. En daar wil ik mij niet mee bezig houden. En zo maar bij neerleggen. Zo tussen de bedrijven door het ik nagedacht wat hieraan kan gebeuren. Wellicht kunnen drempels worden weggenomen.

Misschien helpt het om concrete en praktische informatie te bieden. Dan ontwikkelt zich bij de MKB ondernemer een stuk bewustzijn. Zicht op kansen en mogelijkheden. Een aanzet om daadwerkelijk met bedrijfsovername aan de slag te gaan. Zo kunnen nieuwe wegen worden ingeslagen. Zo kunnen valkuilen worden omzeild.

Bedrijf starten of bedrijfsovername?

Maar ook voor starters: mensen die zich op ondernemerschap oriënteren. Ondernemer worden en daarbij een vliegende start maken. En dat door een bedrijfsovername. Beter dan een start met niets: geen klanten, geen processen, geen imago, geen ervaring. Een (gefaseerde) bedrijfsoverdracht is vaak een betere strategie.

Misschien zullen ook zo (minder) specialistische dienstverleners bereikt kunnen worden. Bedrijfsadviseurs op zoek naar specialistische kennis ter ondersteuning van lopende processen bedrijfsovername. Maar ook studenten en andere geïnteresseerden. Het delen van kennis over de complexe materie bedrijfsovername helpt. Zo kunnen trajecten op een goede manier tot een uitstekend resultaat leiden.

Boek Bedrijfsoverdracht
Meer weten? Lees dan ook het boek
Mijn Bedrijf Verkopen
En zo kan een traject worden ingeslagen van waardvermeerdering in plaats van kapitaalvernietiging. Dat de onderliggende vaktechniek lastig is weet ik uit eigen ervaring. De juridische, fiscale en financiële aspecten zijn ingewikkeld. En het integreren van complexe materie is een onderneming op zich. Maar ook bewerkelijk en tijdrovend. Want het gaat om grote (ook: financiële) belangen.

Hoe dan ook: tijd en energie investeren in werken aan waardestuwers, bedrijfswaardering, fiscale optimalisatie, risico-inschatting en beperking, juridische helderheid enzovoorts loont. Zo wordt gebouwd aan een solide basis voor  bedrijfsovername!

Thema Verkoop Bedrijf

Dan het thema van deze website Verkoop Bedrijf. In de vakliteratuur komen we naast bedrijfsovername, de terminologie bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging tegen. Op dit platform worden de begrippen allemaal wel gebruikt. En een echt onderscheid wordt er niet gemaakt. Op zich is dat niet zo’n probleem. De lezer zal snel begrijpen wat er bedoeld wordt. Maar toch is misschien een kleine nuancering op zijn plaats.

Bij bedrijfsoverdracht speelt vooral het denk- en werkveld van de verkoper. Hij gaat zijn onderneming overdragen (verkopen). De vraagstellingen hierbij moeten vooral worden opgelost binnen zijn denkwereld en randvoorwaarden. De verkoop is vaak ook nog eens de opmaat voor een nieuw bestaan: een pensioen of oude dag.

En bij bedrijfsovername geldt vooral het denk- en werkveld van de koper. Hij wil een bedrijf overnemen. Daar de nieuwe successen mee bouwen. Uitbouwen, groei, innovatie, veranderingen in processen, management, producten, markten, focus op rentabiliteit en efficiency. Vaak zet hij met heel zijn hebben en houwen is op deze nieuwe toekomst. En hij sleept dan ook vaak de zorgen (maar ook de steun) van zijn directe omgeving in zijn kielzog mee. Geen eenvoudige opgave!

Bij bedrijfsopvolging geldt vooral het vraagstuk van: hoe wordt de onderneming voortgezet. De overgang van het economische en juridische eigendom. De overdracht van de informele en formele zeggenschap. In de laatste categorie valt vooral ook bedrijfsopvolging familiebedrijf. Een bedrijfsovername door een volgende generatie. Met alle verwachtingspatronen en randvoorwaarden die hierbij spelen.

Aanpak bedrijfsovername

De verschillende werkvelden kennen ieder een andere nuancering van aanpak. Echter de basistechnieken lijken van toepassing in alle situaties. Ze helpen om succesvol garen op de klos te krijgen. Waardering, prijsvorming, juridische vormgeving van de verhoudingen tussen de koper en verkoper in alle fasen van het bedrijfsovername proces. Maar ook de fiscale gevolgen voor koper en verkoper. Natuurlijk ook de financiering van de transactie. En tenslotte het overdragen van kennis, ervaring en het beheersen van de samenhangende risico’s.

Emotie bij bedrijfsopvolging

En ten slot maar zeker het allerbelangrijkste: het gevoel en de emotie bij de betrokken partijen. Emotie heeft een veel grotere invloed op het proces van bedrijfsovername dan alle technische aspecten tezamen.

Dat wil niet zeggen dat bij een bedrijfsoverdracht de zorgvuldigheid uit het oog verloren mag worden. Maar wél dat de techniek de emotie niet mag verdringen. Want dan ligt een succesvolle bedrijfsovername nog ver achter elke horizon.

Alle goeds en succes!

Peter Schuitmaker

BBO&F BREDA